Căutați ceva anume?

vineri, 27 august 2010

Echivalenţa formulată de Einstein este un caz particular al echivalenţei câmpurilor gravitaţionale

    Principiul formulat anterior spune că, local, un câmp gravitaţional măsurat aproape de un corp uşor este echivalent cu un câmp gravitaţional măsurat departe de un corp masiv. Vreau să demonstrez aici că acest principiu este mai general decât principiul echivalenţei dintre un câmp gravitaţional şi un câmp de acceleraţii, principiu formulat de Einstein ca bază pentru teoria relativităţii generalizate şi, prin urmare, acesta din urmă poate fi considerat un caz particular al principiului general de echivalenţă.

    Pentru aceasta, este suficient să observăm că un câmp de acceleraţii poate fi considerat, atât local, cât şi global, un câmp gravitaţional produs la distanţă infinită de un corp infinit de masiv. Aceasta se întâmplă deoarece, la o distanţă infinită, liniile câmpului gravitaţional al oricărui corp devin paralele, indiferent de masa corpului, caz în care nu mai putem face nicio distincţie, nici măcar globală, între un câmp gravitaţional şi un câmp de acceleraţii. Aşadar, nimic, nici măcar constatări globale, nu ne împiedică să admitem că orice câmp de acceleraţii este un câmp gravitaţional produs la distanţă infinită de un corp infinit de masiv.

    Cum toate câmpurile gravitaţionale sunt echivalente între ele, în sensul că nu ne permit să aflăm dacă ele sunt produse la distanţă mică de un corp uşor sau la distanţă mare de un corp masiv, rezultă că orice câmp gravitaţional va fi echivalent şi cu un câmp gravitaţional produs de un corp infinit de masiv la distanţă infinită, ultimul câmp fiind tocmai un câmp de acceleraţii. Aşadar, rezultă în final că orice câmp gravitaţional este echivalent cu un câmp de acceleraţii. Prin aceasta am arătat că principiul echivalenţei din teoria relativităţii generalizate este un caz particular al principiului echivalenţei câmpurilor gravitaţionale.

    Din această constatare rezultă că dacă s-ar înlocui în teoria relativităţii generalizate principiul vechi al echivalenţei cu acest principiu nou, s-ar putea obţine o teorie şi mai cuprinzătoare, care ar mai avea multe de spus în legătură cu gravitaţia.

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate