Căutați ceva anume?

sâmbătă, 24 septembrie 2011

Din nou, NASA are nevoie de Fizica elicoidală

Un alt eşec al comunităţii ştiinţifice bogate, constând în incapacitatea acesteia de a face previziuni rezonabile în legătură cu locul în care poate cădea un satelit scăpat de sub control, denotă încă o dată că Fizica actuală (a se citi „Fizica bogaţilor”) nu deţine adevărul privind mişcarea corpurilor, paralizând atunci când trebuie să anticipeze elemente ale mişcării unui sistem cu formă variabilă ce se deplasează liber într-un mediu rezistent.

Este evident că asemenea eşecuri se vor repeta la nesfârşit până când întreaga comunitate ştiinţifică va recunoaşte valoarea teoremei de recurenţă a formulelor lui Frenet, în special şi a Fizicii elicoidale, în general, despre care mă tot strofoc eu pe-aici să vă povestesc. Dacă, întâmplător, faceţi parte dintre cei vizaţi, apucaţi-vă neîntârziat de studiul aprofundat al Fizicii elicoidale, cu tot ce presupune aceasta. Spre binele vostru şi al întregii omeniri!

duminică, 18 septembrie 2011

Torsiunea complexă


Torsiunea complexă


​Încă din primii ani de liceu, scumpii ani de liceu, când la mate dai de lucruri extrem de interesante, învăţăm că există un fel de numere minunate numite numere complexe. Printre alte minunăţii de proprietăţi ale acestor numere, aflăm că ele sunt caracterizate de argument, un parametru dependent de raportul dintre partea imaginară a numărului complex şi partea reală a sa, precum şi de modul, un parametru dat de radicalul sumei pătratelor celor două părţi. Mai precis, dat fiind un număr complex sub forma sa algebrică , argumentul său este , iar modulul acestui număr complex este .

​Această scurtă introducere este suficientă pentru a intra acum în miezul problemei la care vreau să mă refer. Ştim că în Fizica elicoidală şi, mai concret, în teorema de recurenţă a formulelor lui Frenet, apare raportul dintre curbură şi torsiune (raport pe care îl numesc lancretian), precum şi radicalul sumei dintre pătratele curburii şi torsiunii.

​Asociind cele două cunoştinţe, ajungem la concluzia că putem defini o noţiune nouă dacă vom construi un nou număr complex corespunzător fiecărui punct al unei curbe date, astfel încât partea reală a acestui număr complex să fie tocmai torsiunea curbei în acel punct dat, iar partea sa imaginară să fie curbura curbei în punctul respectiv. Numărul complex astfel definit poate fi numit torsiunea complexă a curbei într-un anumit punct. Aşadar, torsiunea complexă poate fi scrisă . Argumentul torsiunii complexe va fi atunci , unde am notat cu l lancretianul curbei, iar modulul torsiunii complexe va fi radicalul . Prin aceasta, putem observa că o curbă a cărei torsiune complexă nu are parte reală este de fapt tocmai o curbă plană, iar o curbă a cărei torsiune complexă nu are parte imaginară este o dreaptă.

​Descoperirea torsiunii complexe ne permite să explorăm în continuare un teren virgin în care putem aplica teoriei curbelor profundele cunoştinţe obţinute de umanitate în domeniul analizei complexe şi putem reformula cu limbajul riguros al acesteia o mulţime de rezultate din teoria curbelor.

De exemplu, în baza teoremei fundamentale a curbelor, ştim că orice curbă din spaţiu are forma complet determinată de curbura şi torsiunea ei. Aşadar, în noua formulare, orice curbă are forma complet determinată de un număr complex dat de torsiunea sa complexă. Altfel spus, abstracţie făcând de o rotaţie şi o translaţie, toate curbele cu aceeaşi torsiune complexă sunt identice.

Alt exemplu interesant este furnizat de teorema lui Lancret. În noul nostru limbaj al numerelor complexe, teorema lui Lancret ne spune că dacă argumentul torsiunii complexe a unei curbe este constant, atunci curba respectivă este o elice. Aceasta mai înseamnă că dreptele care trec prin origine în planul complex corespund elicelor din spaţiul tridimensional. Şi reciproc. Mai rezultă de aici şi faptul că transformările conforme, adică acelea care păstrează unghiul dintre dreptele planului complex, transformă de fapt elicele în elice, modificând doar modulul torsiunii complexe asociate, nu şi argumentul său.

Dat fiind faptul că argumentul torsiunii complexe al unei elice este tocmai unghiul format de tangenta elicei cu axa elicei, apare posibilitatea de a reconsidera definirea reperelor carteziene. Mai precis, putem considera că axa numerelor reale din planul complex este tocmai axa elicelor în spaţiul tridimensional, iar restul dreptelor din planul complex care trec prin originea acestuia sunt elicele care se înşurubează în jurul axei comune.

​Desigur că acest material nu poate constitui altceva decât o poartă modestă deschisă spre o nouă lume minunată a Fizicii elicoidale, lume în care domnesc numerele complexe cu proprietăţile lor remarcabile.

luni, 5 septembrie 2011

Insectele necoplanare produc câmp magnetic

În materialul anterior am arătat că roiurile de insecte, bancurile de peşti, particulele care compun atomii, picăturile de apă, stelele şi, în general, toate ansamblurile foarte numeroase de particule cu impuls variabil produc câmpuri foarte intense datorită legilor de conservare. Voi continua aici cu câteva consideraţii menite să precizeze natura câmpurilor produse în asemenea circumstanţe.

Să începem cu câmpul produs de variaţia impulsului. Dacă un corp are impulsul constant, atunci el nu produce în jurul său câmpuri de genul celor evidenţiate în roiurile de insecte. În schimb, dacă impulsul unui corp este variabil, atunci, aşa cum am subliniat de atâtea ori, corpul cu impulsul variabil va crea în jurul său un câmp prin care informează Universul că impulsul său variază. Câmpul creat de corpul cu impulsul variabil înlocuieşte cel de-al doilea corp care ar putea contribui la anularea variaţiei impulsului şi, prin aceasta, câmpul reprezintă astfel materializarea legii de conservare a impulsului.

Datorită existenţei câmpului, variaţia impulsului unui sistem nu durează mult, căci sistemul cu impulsul variabil se va asocia rapid cu corpuri aflate în vecinătate care îi pot aduce impulsul la o valoare constantă. Vecinătatea din care sistemul poate culege corpuri care să-i conserve impulsul nu are direcţii privilegiate, căci variaţia impulsului unei particule componente a sistemului poate fi compensată de orice corp al cărui impuls variază în sens contrar, indiferent unde se află acest corp în jurul sistemului.

Şi cum situaţia prezentată are cea mai largă generalitate, în sensul că este caracteristică oricărei particule din Univers, rezultă că şi câmpul produs prin variaţia impulsului trebuie să aibă la rândul său o asemenea generalitate. Cum numai câmpul gravitaţional acţionează asupra oricărui corp din Univers, putem deduce că o particulă cu impuls variabil este însoţită de câmp gravitaţional.

Să analizăm acum un alt aspect extrem de interesant legat de variaţia momentului cinetic. Asocierea sistemului cu alte corpuri aflate în vecinătatea sa prin care se anulează variaţia impulsului său total total nu este perfectă, în sensul că simpla asociere a particulelor nu elimină neapărat şi variaţia momentului lor cinetic, ci eventual doar pe cea a impulsului lor. De exemplu, două insecte aparţinând unui roi pot constitui un sistem cu impulsul constant, însă momentul cinetic al sistemului format de cele două insecte este constant doar în cazul fericit în care cercurile descrise de fiecare dintre cele două insecte sunt coplanare.

Şi cum roiul de insecte nu se află într-un singur plan, nefiind plat, el conţine insecte care nu se mişcă în acelaşi plan. În acest context, se poate constata că momentul cinetic al unei perechi de insecte necoplanare (aşezate diametral opus faţă de centrul de masă al sistemului) este variabil, cu toate că impulsul sistemului format de cele două insecte este constant. O asemenea pereche de insecte care nu se mişcă în acelaşi plan şi sunt amplasate diametral opus faţă de centrul de masă comun formează ceea ce se numeşte un rotator liniar. Momentul cinetic al rotatorului liniar variază puternic în direcţie, iar această variaţie trebuie compensată neîntârziat, necesitate manifestată fizic prin apariţia unui câmp.




Aşadar, subliniem că în roiul de insecte care nu este plat există nu doar impulsuri variabile care trebuie compensate, ci chiar şi momente cinetice variabile ale perechilor de insecte care nu se mişcă în acelaşi plan şi formează rotatori liniari. Prin urmare, pe lângă apariţia câmpului care a dus la o valoare constantă a impulsului din sistem, va apărea şi un alt câmp în cadrul roiului, câmp care este produs de perechi de insecte necoplanare, al căror moment cinetic este variabil. Acest câmp are o altă natură decât câmpul produs prin variaţia impulsului.

Să încercăm acum să înţelegem ce natură are acest nou câmp menit să apară în jurul perechilor de insecte care constituie rotatori liniari. În primul rând, să observăm că un asemenea câmp este caracterizat de o axă privilegiată în jurul căreia precesează momentul cinetic al rotatorilor. Aşadar, câmpul implicat nu mai poate fi tot câmpul gravitaţional, căci el trebuie să fie un câmp axial. Apoi, în altă ordine de idei, dacă ne folosim de datele experimentale obţinute pe cale astronomică şi care ne arată că sistemele de particule (planetele, stelele) posedă, pe lângă un câmp gravitaţional şi un câmp magnetic, putem să concluzionăm că acest câmp magnetic ar putea fi tocmai cel care exprimă variaţia momentelor cinetice ale rotatorilor componenţi ai sistemului.

Asta ar însemna atunci că roiul de insecte care nu este plat şi nici filiform produce în jurul său un câmp magnetic, cu atât mai intens cu cât roiul este mai numeros. Căci, dacă ne amintim că variaţia momentului cinetic al rotatorului este maximă atunci când unghiul pe care îl face rotatorul cu axa de rotaţie nu este nici prea mare şi nici prea mic, ci este tocmai de 45 de grade, atunci vom putea concluziona că intensitatea câmpului magnetic produs de roi scade dacă roiul devine din ce în ce mai plat sau din ce în ce mai filiform, fiind maximă doar atunci când roiul nu este nici plat şi nici filiform, adică este oarecum sferic.

Interesant este de asemenea şi faptul că forma roiului contribuie la coeziunea lui, căci prezenţa câmpului magnetic ordonează roiul, absenţa lui dezorientând fizic insectele componente ale roiului, în sensul că dacă roiul îşi pierde forma, devenind plat sau filiform, insectele nu mai sunt necesare în roi pentru ca momentul cinetic al acestuia să se conserve.

Mai rămâne acum ca voi să faceţi experimente cu busole amplasate în roiuri de insecte, în bancuri de peşti sau în tornade pentru a confirma sau infirma afirmaţiile susţinute de mine aici.

duminică, 4 septembrie 2011

Roiurile de insecte produc câmpuri intense

Din perspectiva Fizicii elicoidale, roiul de insecte are proprietăţi uimitoare, atât cel care zboară,



 cât şi cel care se deplasează pe sol.




Se ştie că orice corp are tendinţa să-şi menţină constante atât impulsul cât şi momentul cinetic. De asemenea, aşa cum am arătat şi într-un articol anterior referitor la formarea corpurilor solide, în Fizica elicoidală orice corp care nu are impulsul constant sau momentul cinetic constant va produce un câmp prin care informează mediul înconjurător că impulsul său, respectiv, momentul său cinetic este variabil. Acest câmp trebuie să fie cu atât mai intens cu cât impulsul sau momentul cinetic variază mai rapid sau cu cât numărul particulelor componente care produc câmpul este mai mare.

În lumea insectelor este îndeplinită în special condiţia numărului necesar pentru apariţia câmpului. Mai precis, roiul de insecte este constituit din foarte multe insecte, motiv pentru care insectele aparţinând roiului, având impulsul variabil, vor produce un câmp suficient de intens încât acesta să fie simţit şi de alte insecte aflate în vecinătate şi pe care le va determina să se asocieze roiului, sporind câmpul produs de roi.

Evident, nu doar insectele se pot asocia în roiuri, ci şi peştii, păsările, picăturile de apă, particulele ce compun atomii, stelele. Toate acestea, prin asociere formează alte entităţi care conservă impulsul, momentul cinetic şi alte mărimi dinamice fundamentale. Cu cât entitatea nou formată conservă mai bine mărimile dinamice, cu atât ea este mai stabilă şi invulnerabilă în faţa influenţelor externe, adică formează un corp cât mai compact, cât mai solid.







Este foarte important să începeţi să vă gândiţi mai mult la natura elicoidală a lumii!

joi, 1 septembrie 2011

Pe forumuri în august 2011

Pe topicul „Abel Cavaşi


Vă salut cu respect!


Eu sunt Abel şi de câteva luni [url=http://abelcavasi.blogspot.com/2011/06/invat-legislatie-pentru-fi-un-bun-sofer.html]sunt hotărât să devin şofer pe TIR[/url], motiv pentru care în prezent fac şcoala pentru CE. Am B-ul din 2001, iar în ultimii doi ani am făcut 2,5 drumuri cu autoturismul personal (o Lancia Dedra) în Italia, la Roma, Viterbo şi Foligno.


Intenţionez să renunţ la meseria actuală (impiegat de mişcare) şi să devin şofer pe camion, în curse cât mai lungi, cu soţia alături.


Am învăţat multe lucruri (teoretice) despre această meserie citind câte ceva din acest forum al şoferilor profesionişti. Cu această ocazie, am dobândit un respect profund faţă de şoferii de TIR pe care îi blamam uneori pentru stilul agresiv cu care conduc în general. Sunt nerăbdător să iau permisul şi sunt fericit să ştiu că voi fi printre voi!

Pe topicul „Abel Cavaşi

Mulţumesc pentru sfat, Tavy! E bine că ai făcut precizarea, dar te asigur că nu obişnuiesc să conduc agresiv, ci doar am vrut să spun că, acum, după ce am aflat câte condiţii trebuie să respecte un şofer de TIR, parcă înţeleg oarecum de ce se grăbeşte.

Pe topicul „Abel Cavaşi

Mulţumesc, Mario şi bine te-am găsit! Îmi place cum şi ce scrii, chiar dacă te mai contrazic unii, uneori pe bună dreptate.

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

[quote author=mario@bandit link=topic=4568.msg29771#msg29771 date=1312700694]

:D :D :D Spune-mi unde gresesc ca sa-mi indrept greselile hi hi hi

[/quote]

[quote author=mario@bandit link=topic=3527.msg22418#msg22418 date=1302840327]

eu consider ca e practic , nu legal ..........sau mai bine zis ......,, legal practic[/quote]

Am citit tot acest topic important de-a fir a păr şi am înţeles de la GONGY că [b]este legal[/b] să poţi conduce chiar şi [b]15 ore într-un interval de 24[/b] de ore consecutive, luând odihna redusă de 9 ore între cele două perioade de condus.


Oare am înţeles bine? Am citit legislaţia de câteva ori şi tot n-am reuşit să mă lămuresc pe deplin în aşa fel încât să fiu sigur că nu încalc nici o lege.



Pe topicul „Abel Cavaşi

Am concretizat în topicul „[url=http://www.soferii.ro/Forum/index.php?topic=3527.msg29775#msg29775]Legal .....sau ..... ilegal ?[/url]” la ce mă refer când spun „uneori, pe bună dreptate”, ca să nu facem aici offtopic, dar asta nu înseamnă că începătorul de mine ar putea să-ţi spună categoric unde greşeşti. Mai este muuuult până atunci...

Pe topicul „Re: Legal .....sau ..... ilegal ?

Chiar, am uitat de cele două pauze mici de câte 45 de minute care se cuvin între cursele de 4,5 ore! Mea culpa! Am prostul obicei de a neglija detaliile.


Într-adevăr, nu sunt 15 ore, ci 13:30. Bun, deci ne putem baza pe astea 13:30 în 24 de ore consecutive ca fiind [b]legale[/b]! Aşadar, [b]în 24 de ore consecutive, maximul de ore de condus efectiv nu este 9 (10) ore, ci este 13:30![/b]


Super! În sfârşit, am înţeles şi eu cu precizie cum trebuie făcut! E bine să ştim asta atunci când ne grăbim şi facem curse de mai puţin de o săptămână.

Pe topicul „Demontarea teoriei Dan Preda

Am avut şi eu ceva timp să mă uit peste filmuleţul ăsta recent de pe Baricada TV. Ceea ce realizează acel „tor Preda” este uşor de realizat de două spire aşezate în plane diferite de-a lungul celor două cercuri roz desenate pe tor

[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Torus_cycles.png[/img]


, una dintre spire fiind alimentată opus faţă de cealaltă spiră.


Primesc eu cei 10.000 de euro? :D

Pe topicul „Demontarea teoriei Dan Preda

Dane, se pare că n-ai înţeles cum merge treaba... Uite, îţi explic eu: dacă cineva îţi arată că efectul obţinut de tine cu torul tău poate fi obţinut într-un anumit fel de către oricine, tu va trebui [b]să demonstrezi[/b] că torul tău funcţionează [b]altfel[/b] şi nu aşa cum ţi s-a arătat.


Ce vrei, să pariez cu tine că dacă fac un tor de plastic pe care aşez două spire pe cercurile roz şi le alimentez opus obţin acelaşi efect magnetic ca şi cel arătat de tine în filmuleţ? E la mintea cocoşului că se poate obţine efectul, fără să invocăm origini ale Universului, antigravitaţie şi mai ştiu eu ce false mofturi.


N-ai decât să ne demonstrezi că ceea ce ai arătat tu în filmuleţ este [b]altceva[/b] decât ce rezultă dintr-un experiment ca şi cel propus de mine. Arată-ne diverse efecte pe care le-ar prezenta experimentul tău şi nu le-ar prezenta experimentul propus de mine sau, invers, pe care le-ar prezenta experimentul propus de mine şi nu le-ar prezenta experimentul tău. Cu un simplu „Nu,.... nu ai fost atent la detalii...” nu demonstrezi nimic, decât superficialitate.


Şi, fii bun, şi arată-mi şi mie unde ne dă sadang această soluţie, ca s-o analizez mai atent.

Pe topicul „Demontarea teoriei Dan Preda

Ei, vezi, când eşti pus în faţa faptului împlinit, astea sunt vorbele tale. Chiar crezi că vei convinge pe cineva cu majuscule? Cel puţin la mine nu ţine. Oricum, te cred ceva mai isteţ. Nu mă dezamăgi. Dă-mi răspunsul direct la problemele ridicate de mine, fără vrăjeli.

Pe topicul „Demontarea teoriei Dan Preda

[quote="totedati"]pariul și cei 10k euroi sunt tocmai pentru a-și întări afirmațiile, că e 100% sigur că are dreptate și cine va reuși să facă o configurație [b]ca a lui[/b] va sfârși prin ai da dreptate, că teoriile lui sunt corecte! [/quote]Am subliniat „ca a lui” ca să-ţi atrag atenţia că nimeni nu poate face la modul perfect o configuraţie ca a altuia şi că aici contează [b]esenţialul[/b]. Care este esenţialul la „torul Preda”? Păi, esenţialul este faptul că produce câmpuri magnetice cu simetrie plană faţă de planul solenoidului. Păi, şi „solenoidul” propus de mine nu produce asemenea câmpuri, cumva? Încearcă să aprofundezi chestiunea.

[quote]când cineva pune 10k euroi pe masă eu zic că nu mai e vorba de o scamatorie ieftină![/quote]Eu zic că, dimpotrivă, vrea să atragă cât mai mult atenţia şi ştie că banii atrag. Un om de Ştiinţă adevărat nu ar pierde vremea celorlalţi cu mofturi de genul filmuleţelor cu Einstein şi tot felul de majuscule, ci ar vorbi numai la obiect.

Pe topicul „Diferenta dintre linia continuua si linia dubla continua?

Permiteţi-mi o completare. În Regulament, la articolul 79, alineatul 2, litera b se mai spune că linia continuă dublă se foloseşte „pentru separarea sensurilor de circulaţie [b]cu minimum două benzi pe fiecare sens[/b], precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliţiei rutiere. ”

Pe topicul „propuneri ...

[quote="meteor"] 1) Paginile siteului par prea insirate, trebue sa fie cit mai compact accesibil si comod.

2) De ce utilizatorii nu pot deschide desinestatator subiecte noi????????????????????????????????????

3) Daca doresti ca forumul sa aiba succese mai mari, cred ca e mai binevenit ca si utilizatorii sa fie cit mai subectivi, sa fie o regula, nu dai o intrebare/ raspuns iar celalalt iti raspunde cai verzi pe pereti (mai ales cazul cu Sandokan).[/quote]

Salut, meteor! Şi mulţumesc pentru că ţi-ai exprimat dorinţa de a îmbunătăţi ceva la forumul nostru drag. Încerc să-ţi răspund punctual.

1) Consider că pe acest forum este mai importantă informaţia decât comoditatea sau accesibilitatea. Deci, am preferat să expandez cât mai mult forumul, pentru a i se vedea structura.

2) Aşa cum a arătat Răzvan, există secţiuni ale forumului în care (după cum cred că e şi normal) nu poate deschide oricine un topic, ci doar moderatorii sau chiar numai administratorii.

3) Ar fi ideal să se întâmple aşa cum sugerezi tu şi cred că orice administrator de forum ar fi foarte fericit ca pe forumul său toţi utilizatorii să fie perfecţi şi să răspundă numai la obiect. Din păcate, aşa ceva nu poate impune un administrator care vrea să fie deschis şi care vrea să ofere cât mai multă libertate pe forum, ci este necesar ca utilizatorii forumului să înţeleagă cât de utilă şi benefică ar fi respectarea secţiunilor forumului, respectarea topicelor şi, nu în ultimul rând, respectarea celorlalţi utilizatori.

Pe topicul „Concepţia lui Dan despre divinitate

Dane, oricât de ateu ai fi (şi eu sunt ateu), trebuie să ţii seama de faptul că milioane de oameni cred în Dumnezeu şi că este o lipsă de respect să vorbeşti atât de urât în faţa lor. Ştiu că vrei să atragi atenţia cu orice preţ, dar mă tem că întreci anumite limite. În adolescenţă aveam şi eu o atitudine asemănătoare, dar am crescut şi am învăţat să-i respect ceva mai mult pe cei din jurul meu, chiar dacă nu sunt de acord cu ei întotdeauna. Te rog să faci şi tu un efort pozitiv!

Pe topicul „Mișcarea în câmp central

Efortul tău are o valoare incomensurabilă! Îţi mulţumesc pentru nivelul ridicat la care aduci acest forum! Voi urmări cu atenţie ceea ce spui aici şi voi încerca să văd unde pot interveni pentru a aduce în discuţie [url=https://abelcavasi.wiki.zoho.com/Impuls-volumic.html]impulsul volumic[/url], noţiune despre care cred că are o mare importanţă în Fizică.

Pe topicul „Ma poate amenda pentru asta ???

Şi eu (cu teoria proaspătă în cap) aşa zic, că se pot face mai mult de 10 ore în decursul a 24 de ore consecutive, aşa după cum s-a demonstrat şi la [url=http://www.soferii.ro/Forum/index.php?topic=3527.msg29790#msg29790]topicul anterior[/url].


Dacă n-ar fi aşa, atunci ar însemna că odihna zilnică nu este 9 sau 11 ore, ci este minim 14! Ori odihnă obligatorie de 14 ore nu există în niciun regulament.

Pe topicul „Re: Legal .....sau ..... ilegal ?

Adică să înţeleg că odihna zilnică obligatorie nu este 9 ore, ci mai mult de 13 ore? Atunci ce rost mai au valorile de 9 ore şi respectiv 11 ore care apar în lege?



[quote author=GONGY link=topic=4568.msg30090#msg30090 date=1313353696]

eu pot sa-i spun ca greseste cand spune : legal practic, unde o fi auzit el expresia asta nu stiu!

eu stiu ca in justitie este:

legal sau ilegal, vinovat sau nevinovat, atat si nimic mai mult.

[/quote]Da, şi din punctul meu de vedere nu există distincţia legal-practic, ci doar dihotomiile legal-ilegal, respectiv practic-nepractic. Evident că practica primează, în sensul că dacă o lege nu este practică atunci ea trebuie schimbată şi, reciproc, dacă ceva este practic, atunci el trebuie legiferat.

Pe topicul „Impulsul volumic al unui corp

Cu siguranţă este identic nul, dar [b]numai dacă[/b] momentul cinetic [b]propriu[/b] al particulei este nul.

Pe topicul „Impulsul volumic al unui corp

Dacă ai avea cont pe astronomy.ro, atunci ai putea citi [url=http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=19675#19675]răspunsul pe care i l-am dat lui Alex[/url]:

[quote="Abel Cavaşi"]Scumpul meu Alex, intervenția ta m-a bucurat foarte mult și mi-ai făcut o seară minunată. Îți mulțumesc pentru problema pusă și sper din suflet să te intereseze cu adevărat această chestiune.


Într-adevăr, relația [tex]{I_v=\vec r\cdot\vec J}[/tex] care dă expresia impulsului volumic este rece, lipsită de semnificație dacă o privim independent de contextul teoretic în care s-a născut. Dealtfel, și relația [TeX]{\vec J=\vec r\times\vec p}[/TeX] care dă expresia momentului cinetic este la fel de rece și nu capătă sens decât dacă intrăm în amănuntele acestei mărimi fizice.


Ai spus că nu înțelegi ce reprezintă impulsul volumic din punct de vedere fizic. Dar momentul cinetic înțelegi ce reprezintă? Dar impulsul?


Să presupunem că mi-ai fi cerut să-ți spun ce reprezintă impulsul. Ce aș fi putut să-ți spun? Aș fi încercat prin a-ți spune că impulsul este o mărime fizică asociată unui corp care are viteză și inerție la translație (masă). Dar, mai important, aș fi spus că, în absența influențelor externe, impulsul unui corp rămâne același, se conservă, deci corpul continuă să se miște cu aceeași viteză.

La fel, dacă m-ai fi întrebat ce reprezintă momentul cinetic din punct de vedere fizic, aș fi spus așa: momentul cinetic este o mărime fizică asociată unui corp care are viteză de rotație și inerție la rotație (moment de inerție). Dar, mai important, aș fi spus că, în absența influențelor externe, momentul cinetic se conservă, iar corpul continuă să se rotească necontenit cu aceeași viteză de rotație.


Atunci, ce aș putea să spun despre semnificația fizică a impulsului volumic? Ceva asemănător. Aș spune că impulsul volumic este o mărime fizică asociată unui corp care are viteză de precesie și [url=http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?t=917]inerție la precesie[/url]. Dar, mai important, aș fi spus că, în absența influențelor externe, impulsul volumic se conservă, iar corpul continuă să preceseze necontenit cu aceeași viteză de precesie.


Apoi, m-ai întrebat de ce impulsul volumic este dat de un produs scalar și nu vectorial. Într-adevăr, aici este puțin mai ciudată asimetria în comparație cu celelalte mărimi fizice discutate. Totuși, voi arăta că și aici există o analogie interesantă. Să pornim de la mișcarea rectilinie și uniformă a unui corp de masă constantă. Dacă studiem mișcarea rectilinie a acestui corp, putem observa că el descrie segmente de lungimi egale în unități de timp egale.

[img]http://www.astronomy.ro/wp-content/uploads/2007/11/impulsul.gif[/img].

Lungimea segmentului parcurs în unitatea de timp poate fi interpretată ca fiind diferența dintre distanța parcursă de vârful săgeții și distanța parcursă de originea săgeții, deci este egală cu lungimea constantă a vectorului definit de săgeată.


Bun, dar corpul nu descrie doar lungimi egale în unități de timp egale, [b]ci și arii[/b] egale în unități de timp egale! Cum așa? Păi, este suficient să iau un punct [b]în afara dreptei sale de mișcare[/b] și voi constata că raza vectoare ce pornește din acel punct exterior (pe care l-am numit „[url=http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=11681&highlight=areolar#11681]pol areolar[/url]”), descrie suprafețe egale în unități de timp egale

[img]http://www.astronomy.ro/wp-content/uploads/2007/11/momentul-cinetic.gif[/img].

Și aici, aria triunghiului descris în unitatea de timp este diferența dintre aria triunghiului descris de vârful săgeții și aria triunghiului descris de originea ei. Așadar, aria triunghiului verde este mereu constantă și egală cu produsul vectorial dintre vectorul de poziție dus din polul areolar și vectorul constant definit de săgeată.



În fine, corpul nu descrie doar lungimi și arii egale în unități de timp egale, [b]ci și volume[/b] egale în unități de timp egale. Pentru a observa aceasta, este suficient să iau un punct [b]exterior planului de mișcare[/b] (definit de dreapta de mișcare și polul areolar), punct pe care l-am numit „[url=http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=11681&highlight=volumic#11681]pol volumic[/url]”, și să observăm că volumul descris de săgeată este mereu constant, fiind diferența dintre volumele tetraedrelor descrise de vârf și de origine.

[img]http://www.astronomy.ro/wp-content/uploads/2007/11/impulsul-volumic.gif[/img]


Acest volum este dat de produsul scalar dintre vectorul de poziție descris din polul volumic și vectorul arie. Cu acestea spuse, putem înțelege de ce impulsul volumic a fost definit ca fiind produsul scalar dintre vectorul de poziție și momentul cinetic.[/quote]


Poate că acest mesaj va ajuta la clarificarea impulsului volumic.

Pe topicul „Depasirea pe autostrada

Trecerea de pe o bandă pe alta nu este depăşire.

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

Phraeudian, fii bun şi răspunde-mi şi mie la [url=http://www.soferii.ro/Forum/index.php?topic=3527.msg30101#msg30101]întrebările ridicate anterior[/url], căci sunt începător de tot (încă nici n-am CE-ul) şi vreau să înţeleg bine. Am întrebat aşa:

Adică să înţeleg că odihna zilnică obligatorie nu este 9 ore, ci mai mult de 13 ore? Atunci ce rost mai au valorile de 9 ore şi respectiv 11 ore care apar în lege?


Mulţumesc!

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

Mulţumesc pentru răspunsul elaborat, Phraeudian!

[quote author=Phraeudian link=topic=3527.msg30207#msg30207 date=1313441822]Acum, D-le Abel, intrebare: va mai raman 13 ore de odihna?[/quote]Eu zic că rămân, pentru că asemenea activităţi pe care le-ai dat ca exemplu nu se fac în fiecare zi. Şi nu mi-ai răspuns la întrebarea cu 9 şi 11 ore.

Şi îţi mai pun o întrebare: de ce se mai limitează timpul săptămânal de condus la 56 de ore? Cum poţi depăşi acest timp?

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

Pe scurt, se pot depăşi 56 de ore de condus pe săptămână?


Dacă nu se pot depăşi 56 de ore pe săptămână, atunci de ce vine legiuitorul să mă limiteze şi săptămânal, din moment ce mi-a limitat deja timpii zilnici?

Pe topicul „Ma poate amenda pentru asta ???

Nu poţi aplica această definiţie a zilei. De exemplu, ziua de lucru pentru un echipaj poate fi 30 de ore. Cum vine asta, atunci?

Pe topicul „Ma poate amenda pentru asta ???

Şi odihna de 11 ore (şi nu de peste 13 ore) este expres specificată. La fel şi săptămâna de lucru de 56 de ore şi nu mai mult.

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

Phraeudian, până te mai gândeşti la întrebările pe care ţi le-am pus, îţi mai ridic o problemă pe care [b]trebuie să o rezolvi[/b] (altfel, e clar că nu ai (aveţi) dreptate).


Să presupunem că încep să conduc cele 9 ore, de la ora 1 noaptea şi, cu pauza de 45 de minute, se face ora 10:45. De la această oră mă apuc şi fac odihna obligatorie de 11 ore (nu zicem 9, ca să fie mai simplu). După aceste 11 ore se face ora 21:45.


Ei, acum e-acum! Ce am eu dreptul să fac de la această oră încolo? Trebuie să stau să mă uit la pereţi până la ora 24, în timp ce firma aşteaptă să-i duc marfa la destinaţie? Trebuie să spăl obligatoriu maşina sau să schimb roţile între ele până se face ora 24? Sau am dreptul să urc iară la volan şi să pornesc prin lume? Ei, ce zici? Trebuie să-mi răspunzi la asta!


Scuze că insist, dar vreau să înţeleg!

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

De acord că e dură întrebarea, doar e cazul să punem întrebări tranşante ca să terminăm odată cu bâlciul ăsta din care n-am reuşit să înţeleg cum e posibil ca atâţia veterani să nu ştie cum e programul corect de condus şi să mai existe încă dispute pe această temă.

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

[quote author=mmc66 link=topic=3527.msg30283#msg30283 date=1313502843]

Abel,asa cum ai inceput tu programul in exemplul pe care l-ai dat, [b]trebuie sa faci o pauza mai mare de 11 ore[/b] ,pentru ca daca pleci la ora pe care ai calculat o ,vei depasi 10 ore de conducere in 24 de ore

[/quote]

Mulţumesc frumos pentru răspunsul la obiect!


Am subliniat ceea ce nu-mi convine. Adică există excepţii de la faptul că odihna zilnică este 11 ore şi există situaţii în care eşti obligat de lege să faci odihnă zilnică mai mare de 11 ore? Adică odihna zilnică de 11 ore nu este întotdeauna suficientă pentru a trece la o nouă perioadă de conducere? Unde apar în lege aceste excepţii? Fiind atât de frecvente şi importante, n-ar trebui menţionate explicit în lege aceste excepţii?

Pe topicul „Demontarea teoriei Dan Preda

Mulţumesc! Am râs cu poftă, mai ales pentru ultima frază! :lol:

Pe topicul „Impulsul volumic al unui corp

[quote="gafiteanu"]Impulsul volumic poate deveni la extrem dintro suma de vectori.... un scalar. [/quote]Impulsul volumic [b]este[/b] un scalar.

[quote]Cuplarea a doua "momente" opuse oare ce da ? [/quote]Într-adevăr, este importantă noţiunea de „cuplare” a două elemente mecanice. Aşa cum momentul cinetic poate fi intepretat ca o cuplare a două impulsuri (opuse, în cazul sistemului fără impuls), aşa şi impulsul volumic poate fi interpretat ca fiind o cuplare a două momente cinetice (opuse, în cazul sistemului fără moment cinetic).


Cu această ocazie, [url=http://cercetare.forumgratuit.ro/t7-explicaia-precesiei-pamantului]reamintesc[/url] aici faptul că eu consider că [b]precesia Pământului se datorează inerţiei la precesie[/b] (deci, conservării impulsului său volumic) şi [url=http://abelcavasi.blogspot.com/2011/02/conform-explicatiei-actuale-steaua.html]nu Soarelui sau Lunii[/url].

Pe topicul „Re: sondaj de opinie- zi de munca !!

[quote author=GONGY link=topic=4667.msg30418#msg30418 date=1313778853]

Reg. 561, Articolul 4


În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:


(k) “durată zilnică de conducere”: durata totală de conducere acumulată între sfârșitul unei perioade de repaus zilnic și începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic și o perioadă de repaus săptămânal;[/quote]

În baza aceluiaşi alineat de lege, rezultă că durata zilnică de conducere nu are nicio treabă cu cele 24 de ore. Aşadar, din câte am înţeles eu, este B.

Votat B.

Pe topicul „Legal .....sau ..... ilegal ?

[quote author=claudiuklf link=topic=3527.msg30721#msg30721 date=1314451571]

citat din gongy- (k) “durată zilnică de conducere”: durata totală de conducere acumulată între sfârșitul unei perioade de repaus zilnic și începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic și o perioadă de repaus săptămânal TE ROG DEFINESTE CUVINTUL ZILNIC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DACA EARA ASA CUM ZICI TU SCRIA NUMAI DURATA DE CONDUCERE NU?????????????

[/quote]Înţeleg că tu ai vrea ca „zilnic” să însemne „24 de ore”. Culmea e că parlamentarii n-au vrut să facă o definiţie pe placul (înţelesul) tău şi au preferat să definească altfel durata zilnică de conducere (pe înţelesul altora). De ce pentru echipaj se vorbeşte de ziua de 30 de ore?


Eu consider că această definiţie este mai permisivă pentru şofer, facilitându-i acestuia o libertate în alegerea timpului de condus. La urma urmei, nu e o crimă să urci iară la volan după o odihnă de 9 (sau 11) ore.

Pe topicul „sens giratoriu vs .. trece cine poate ...

[b]Prioritate nu are niciun vehicul care iese din banda lui[/b], cu excepţia celui care intră pe banda inferioară, atunci când aceasta este liberă, respectiv a mijlocului de transport în comun când iese din staţii cu alveole.


Într-un sens giratoriu cu mai multe benzi pe sens din care se ramifică drumuri cu mai puţine benzi pe sens decât în sensul giratoriu, [b]benzile (superioare) care se termină în sensul giratoriu îşi pierd prioritatea la ieşire din sens[/b], aşa cum îşi pierde prioritatea orice bandă care se termină.



Problema este însă cu [b]vehiculele care nu încap pe banda lor[/b], precum sunt camioanele. Joi am avut oră de condus şi, venind pe bulevardul Henri Coandă spre podul Decebal, instructorul m-a pus să mă întorc înapoi pe acelaşi bulevard, iar virajul să-l fac în sensul giratoriu cu două benzi din [url=http://maps.google.com/maps/place?ftid=0x473804331e43f4dd:0xbb2d6cd4ce4bf34&q=piata+romana+satu+mare&hl=ro&authuser=0&cad=src:ppiwlink&ei=L09ZTvOyIoTH_Qb_4KysBw&dtab=0]Piaţa Romană[/url], aflat în faţa Grupului Şcolar Economic „Gheorghe Dragoş”. Zis şi făcut. M-am angajat pe banda 2 şi am început virajul. Problema este că am încercat să evit pătrunderea pe banda 1 şi în consecinţă am frecat bordura din sens cu roata din stânga spate (lucru pe care nu-l voi uita niciodată!).


Cum era corect să procedez astfel încât [b]să nici nu pun în pericol banda 1[/b] şi nici să nu am probleme cu bordura? Instructorul mi-a spus (şi tind să-i dau dreptate) că nu e nicio problemă dacă „muşc” din banda 1, pentru că banda 1 va fi în mod normal liberă.


Cu această ocazie, mă gândesc că chiar [b]ar trebui (propus) creat[/b] un paragraf de lege prin care să se stipuleze păstrarea liberă a benzii 1 în asemenea cazuri, deci acordarea de prioritate vehiculului lung.


Voi ce ziceţi?

Pe topicul „sens giratoriu vs .. trece cine poate ...

[quote author=Andrey_deyu link=topic=4519.msg30740#msg30740 date=1314481637]

prioritate are cel de pe banda 1 din moment ce s-a incadrat pe banda 1, iar cei ce se incadreaza in giratoriu pe benda 2 trebuie sa iasa tot in 2 nu are voie sa taie calea

[/quote]Ai dreptate, aşa este în mod normal, cum zici tu. Problema este atunci când la ieşire nu există două benzi, ci doar una. Ce faci în acest caz? Acorzi prioritate dacă ieşi de pe banda 2!


Şi ce faci dacă vehiculul este prea lung încât să încapă pe banda sa în sensul giratoriu, aşa cum am păţit-o eu? Primeşti prioritate?

Pe topicul „propuneri ...

Mulţumesc pentru ajutorul tău, Eugen! Ai dreptate în toate aceste privinţe. Chiar dacă propunerile tale durează mult până vor fi aduse la îndeplinire, sunt dispus să facem eforturi în a le materializa.


Pentru început, să ne gândim la codul moral de care vorbeşti. Mi-ar plăcea să deschizi un subiect pe această temă în care să schiţezi nişte idei concrete ca să-mi dau seama mai bine la ce te referi. Şi, permite-mi să abuzez de disponibilitatea ta pentru a te face moderator.

Pe topicul „Recomandări pentru moderatori

Înmulţirea mesajelor pe forum duce la apariţia necesităţii de a transfera munca de moderare către cât mai mulţi utilizatori oneşti şi capabili.


În acest sens, aş dori să scot în evidenţă opinia mea despre activitatea de moderare pe acest forum.


În primul rând, doresc din tot sufletul [b]să evităm ştergerea[/b] mesajelor sau a părţilor de mesaj scrise vreodată de cineva. Poate este o dorinţă aproape absurdă, dar am marea rugăminte de a-mi fi respectată. Ştergerea mesajelor întregi poate fi [b]înlocuită cu mutarea[/b] lor în alt loc potrivit (eventual, la coşurile de gunoi create ad-hoc).


Însă, dacă un mesaj conţine [b]expresii jignitoare[/b], atunci, din păcate, ştergerea expresiei respective devine inevitabilă. Important este să nu fie şters nimic altceva din conţinutul mesajului decât ceea ce a considerat moderatorul că a fost jignitor.


Mutarea unui mesaj în alt loc [b]trebuie să fie explicită[/b], adică să permită cititorului să observe de unde a fost adus şi, respectiv, unde a fost dus mesajul. Pentru aceasta, moderatorul trebuie să creeze [b]două lincuri[/b]:

-1). Un linc către mesajul mutat, linc amplasat în mesajul anterior celui mutat. Acest linc trebuie să informeze cititorul că mesajul respectiv a fost urmat de un alt mesaj, mutat în altă parte prin acţiunea de moderare.

-2). Un linc către mesajul anterior mesajului mutat, amplasat în mesajul mutat. Acest linc trebuie să informeze cititorul că mesajul mutat a fost adus din altă parte prin acţiunea de moderare.


De asemenea, ştergerea unei expresii jignitoare din conţinutul unui mesaj trebuie să fie şi ea explicită, în sensul că expresia jignitoare trebuie [b]înlocuită cu un text[/b] distinct (de culoarea rangului, verde în cazul moderatorului) care să exprime motivul ştergerii.


Pentru acţiunea de moderare, există unelte de toate felurile pe forumul nostru. La noi, pe lângă acţiunile elementare de editare a mesajelor, de mutare sau de închidere a topicelor, moderatorul [b]poate să fuzioneze[/b] două topice, lucru care mie mi se pare remarcabil. Prin aceasta, moderatorul poate să scoată unul sau mai multe mesaje dintr-un anumit topic şi [b]le poate include în alt topic[/b].


Pentru a scoate mesaje dintr-un topic în vederea includerii lor în alt topic, moderatorul va parcurge următoarele etape:

-1). După intrarea în panoul de moderare, moderatorul va intra în topicul care conţine mesajele în cauză, va selecta mesajele respective şi va crea un topic nou cu un nume provizoriu.

-2). Tot prin intermediul panoului de moderare, moderatorul va selecta ulterior noul topic creat cu nume provizoriu şi îl va fuziona cu alt topic mai vechi în care doreşte să apară mesajele din topicul provizoriu.


Evident, după cum observaţi, aceste acţiuni necesită timp, răbdare şi atenţie, deci ele trebuie făcute cu responsabilitate. Tocmai de aceea, munca moderatorilor este extrem de preţioasă şi le mulţumesc acestora pentru efortul lor deosebit.


Mult succes!

Pe topicul „Recomandări pentru moderatori

O adăugire: pentru a testa diversele posibilităţi şi pentru a nu risca greşeli cu topicele reale, rog moderatorii să se joace la [url=http://cercetare.forumgratuit.ro/f43-co-de-gunoi-invizibil-pentru-vizitatori]Coşul de gunoi[/url], creând diverse topice cu texte fără valoare şi să le mute, să le închidă, să le fuzioneze, etcetera.


Mulţumesc!

Pe topicul „Nevoia de moderatori

Am creat o listă cu utilizatori pe care i-am considerat potriviţi pentru a fi [url=http://cercetare.forumgratuit.ro/g2-moderatori]moderatori[/url]. Dacă aveţi alte propuneri sau obiecţii, vă rog să nu ezitaţi să mi le aduceţi la cunoştinţă.

Pe topicul „Nevoia de moderatori

[quote="gafiteanu"]Raman la propunerea mea, de a da posibilitatea fiecaruia sa-si modifice posturile sau sa le unifice, cand cere expres administratorilor. [/quote]Fiecare utilizator (şi chiar vizitator) [b]poate cere[/b] ceva pe acest forum. Şi, de regulă, i se îndeplineşte dorinţa.

[quote]Moderatorii pot trimite mesaje, face propuneri oricarui user sau "la centru". [/quote]Nu doar moderatorii pot face asta, ci chiar şi vizitatorii.


[quote]Eventual propunerile si cererile pot sa fie citite de oricine si comentate intrun topic. [/quote] [url=http://cercetare.forumgratuit.ro/f13-sugestii]Avem[/url] şi aşa ceva. Avem chiar o [url=http://cercetare.forumgratuit.ro/f16-impresii-ale-vizitatorilor]secţiune dedicată vizitatorilor[/url], în care aceştia pot scrie chiar dacă nu s-au înregistrat.

[quote]Multe topicuri dezbat acelasi subiect, deci ar fi binevenita comasarea si revizuirea chiar de catre cei ce au postat.

Sa denumim asta cosmetizare amiabila.[/quote]Din păcate, nu putem avea încredere în orice utilizator că va face o muncă de calitate cu mesajele sau cu topicele sale. E posibil chiar să riscăm ca utilizatorul să-şi şteargă involuntar mesajele, ceea ce ar crea mari complicaţii. De aceea, lăsăm această muncă în seama moderatorilor, care pot fi rugaţi să modereze anumite porţiuni ale forumului după placul unui anumit utilizator.

Pe topicul „Nevoia de moderatori

[quote="gafiteanu"]Multe topicuri dezbat acelasi subiect, deci ar fi binevenita comasarea si revizuirea chiar de catre cei ce au postat.

Nu se va sterge nimic, vor exista in paralel doua topicuri. Unul insa cosmetizat in timp, mai scurt, usor de citit, zis "Concluzii finale". Doar acest topic va trebui aprobat si revizuit de moderator-administrator, sa corespunda standardelor, asteptarilor.. Celalalt de baza se va putea denumi chiar "Maculator", sa scrie fiecare ce i-a venit pe moment. Sper sa va placa si sa dea roade.

Sa denumim asta cosmetizare amiabila.[/quote]Putem crea şi o secţiune de cenzură în care să nu poată publica decât anumite persoane. Putem crea şi grupuri de cenzori pentru anumite secţiuni ale forumului. Ceva asemănător există deja în [url=http://cercetare.forumgratuit.ro/c9-forumuri-personale]secţiunea cu forumurile personale[/url] în care fiecare poate cere să aibă un forum al său.

Pe topicul „Cereţi cât mai multe lucruri!

Exprimaţi-vă dorinţele fără menajamente! E foarte posibil ca ele să vi se poată îndeplini dacă sunt realiste. Nu ezitaţi să vă gândiţi la ele pentru a vi le clarifica, după care expuneţi-le într-un limbaj accesibil. Important este să vă faceţi bine înţeleşi. Pentru aceasta, folosiţi cât mai multe exemple.

Pe topicul „Nevoia de moderatori

[quote="virgil"]Nu cred ca este buna cenzura, aceasta ar combate dreptul la libera circulatie a informatiilor.[/quote]Bănuiesc că gafiteanu a sugerat o cenzură ştiinţifică, în sensul că doreşte să existe [b]secţiuni în care să apară doar rezultate ştiinţifice[/b] clare, corecte, acceptate de cei mai serioşi membri ai comunităţii noastre. Aceste secţiuni ar fi un fel de „produs finit”. Restul secţiunilor sunt doar locul în care se lucrează pentru a se obţine produsul finit.

Pe topicul „Nevoia de moderatori

[quote="Razvan"]Hopa! M-am văzut şi eu cu [color=green]verde[/color]. Nu suntem totuşi cam mulţi? [/quote]Nu ştiu dacă sunteţi prea mulţi. Ştiu că, cu cât sunteţi mai mulţi, cu atât forumul va fi mai bine moderat, pentru că dacă unul dintre voi nu are timp să modereze o discuţie, atunci o va modera celălalt. Prin aceasta, administratorul nu va mai fi nevoit să modereze, ci doar să facă modificări mai importante în forum, după cum apar necesităţile şi posibilităţile.


Evident, putem reduce numărul de moderatori globali sau îi putem transforma în moderatori specifici pentru anumite secţiuni. Dar toate astea trebuie să le cereţi voi, în mod concret. Pentru început trebuie doar să ştiţi că am ridicat rangul celor de care mi-am amintit că sunt utilizatori corecţi ai forumului care nu m-au dezamăgit niciodată şi în care am încredere că nu vor face prostii pe forum. Poate am uitat afară pe mulţi dintre voi sau poate că nu am intenţionat să-i fac chiar pe toţi moderatori, dar sunt convins că mă veţi ierta şi nu mă veţi considera părtinitor. Sunt şi eu om şi am şi eu nişte preferinţe nu totdeauna perfecte. Nu mă sancţionaţi prea tare pentru asta.

[quote]În altă ordine de idei: am găsit un forum cât se poate de serios, [url=http://www.physicsforums.com/]Physics Forums[/url], unde chiar şi pe acolo se mai deviază uneori de la subiecte.[/quote]Eu zic că este serios doar în părţile în care nu se deviază de la subiect şi că ideal ar fi ca orice subiect să curgă frumos ca o carte. Problema este că în activitatea de cercetare nu ştim care este deviere de la subiect, căci este posibil ca devierea însăşi să aducă o clarificare foarte importantă subiectului respectiv.


[quote]Până la urmă, mici abateri fac sarea şi piperul unei conversaţii, cu obligaţia ca totuşi să se revină la subiectul în discuţie şi să nu se devieze total.[/quote]De acord că putem devia (foarte) puţin de la subiect şi că ar fi bine să se revină la subiectul iniţial. Dar cine este responsabil pentru readucerea subiectului pe linia de plutire? Autorul însuşi al subiectului? Dacă acesta nu mai activează în subiect, atunci responsabilitatea se împarte şi la ceilalţi interlocutori, iar în ultimă instanţă, moderatorilor (eventual, pasionaţi de subiectul respectiv).

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate