Căutați ceva anume?

joi, 24 iulie 2014

The bodies tend to be associated in such a way that the total helical impulse vary as little as possible

The bodies tend to be associated in such a way that the total helical impulse vary as little as possibleWhat is a mystery in actual Physics, in Helical Physics is a confirmation. The helical impulse of a group of bodies is less variable than the helical impulse of a single body. More specifically, the bodies tend to be associated in such a way that their total helical impulse to be conserved. This means that the total helical force should be as small as possible.Corpurile tind să se asocieze în așa fel încât impulsul elicoidal total să varieze cât mai puțin


Ceea ce pentru Fizica actuală este un mister, pentru Fizica elicoidală este o confirmare. Impulsul elicoidal al unui grup de corpuri este mai puțin variabil decât impulsul elicoidal al unui singur corp. Mai precis, corpurile tind să se asocieze în așa fel încât impulsul lor elicoidal total să se conserve. Asta înseamnă că forța elicoidală totală trebuie să fie cât mai mică.
“Sperm aggregation is one of the more enigmatic adaptations to sperm competition”


Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate