Căutați ceva anume?

marți, 10 iunie 2014

Turbulence and dark matter

Turbulence and dark matter

Lately, I just keep thinking about that the helical Physics make a significant prediction: a turbulent fluid has the mass greater than a laminar fluid. This is because in helical Physics the mass depends on the shape of the trajectory, being proportional to the darbuzian of trajectory, and the constant of proportionality may be reduced Planck constant.

Hence it follows that the mass provided of dark matter could be given from the turbulent fluid mass in the Galaxy. Thus, it would not be needed looking to any other substances in the universe, but it would be good enough to understand the link between turbulence and mass.
Turbulenţa şi materia întunecată

În ultima vreme mă tot gândesc că Fizica elicoidală face o previziune importantă: fluidul turbulent are masa mai mare decât fluidul laminar. Aceasta deoarece în Fizica elicoidală masa depinde de forma traiectoriei, fiind proporţională cu darbuzianul traiectoriei, iar constanta de proporţionalitate ar putea fi constanta redusă a lui Planck.

De aici ar mai rezulta că masa furnizată de materia întunecată ar putea fi dată de masa fluidului turbulent din Galaxie. Astfel, nu ar fi nevoie de căutarea vreunei alte substanţe în Univers, ci ar fi suficient să înţelegem bine legătura dintre turbulenţă şi masă.

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate