Căutați ceva anume?

miercuri, 16 februarie 2011

Corolarul 2

Dacă admitem ca un prim corolar al teoremei rezultatul privind existența vitezei unghiulare minime, atunci putem continua drumul nostru prin această lume inedită a Fizicii teoretice, formulând următorul corolar:


Corolarul 2. În condițiile teoremei de recurenţă a formulelor lui Frenet, dacă există un ordin n pentru care raportul este constant și nenul, atunci :

-1). raportul de orice ordin mai mare decât n se anulează;

-2). modulul vitezei unghiulare de orice ordin mai mare decât n este egal cu modulul vitezei unghiulare de ordinul n.

Demonstrație.

-1). Avem relația

.

Cum orice raport nul este și constant, rezultă că orice raport de ordin mai mare decât n se anulează.


-2). Din relațiile  și

,

rezultă

.

Cum orice raport de ordin mai mare decât n este nul, rezultă că toate vitezele unghiulare de ordin mai mare decât n sunt egale în modul.


Având în vedere aceste proprietăți, putem formula următoarea

Definiție. Se numește ordinul caracteristic al mișcării (sau, mai simplu, ordinul mișcării), numărul natural n cu proprietatea că raportul de ordinul n este constant și nenul. Vom spune uneori că un corp se deplasează în ordinul n sau că ordinul (caracteristic al) unui corp este n.


Am speranța că voi reuși să vă prezint o legătură între viteza unghiulară minimă și sarcina electrică a electronului, precum și o legătură între cuantificarea energiei și cuantificarea manifestată în aceste proprietăți ale mișcării.

Postări populare

A apărut o eroare în acest obiect gadget

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate