Căutați ceva anume?

luni, 3 martie 2014

The rotation movement can not be separated from the translation

The rotation movement can not be separated from the translation


After I watched this impressive movie
I have clarified another manifestation of the principle of helical inertia. More specifically, in other words this principle says that in nature there are no translational movement without rotation, or vice versa. The two types of motions can not be separated completely. Eventually, one of them may be stronger than the other, but there is never one without the other.


Returning to the movie, how can be explained the movement of water in this experiment using actual Physics?

Mişcarea de rotaţie nu poate fi separată de mişcarea de translaţie


După ce am vizionat acest filmuleţ impresionant

mi s-a clarificat încă o manifestare a principiului elicoidal al inerţiei. Mai exact, acest principiu spune cu alte cuvinte că în natură nu există mişcare de translaţie fără mişcare de rotaţie, sau invers. Cele două tipuri de mişcări nu pot fi separate complet. Eventual, una dintre ele poate fi mai pregnantă decât cealaltă, dar niciodată nu există una fără cealaltă.


Revenind la filmuleţ, cum poate fi explicată mişcarea apei în acest experiment cu ajutorul Fizicii actuale?

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate