Căutați ceva anume?

duminică, 9 februarie 2014

The helix is the simplest curve in space! Not the straight line!

The helix is the simplest curve in space! Not the straight line!


Talking at the Scientia forum about the helical model of gases, I realized today which is the problem with the understanding of the Helical Physics. It seems that our whole current Physics is created on the preconception that the simplest curve in space is the straight line. Probably, this preconception was us inoculated from Galileo onwards, whose rudimentary experiments have revealed some straightness of the trajectories. But Galileo had no idea about the Frenet formulas and their consequences, formulas that were discovered long after his death. So we can not impute to this great physicist other than that it succeeded to instill for centuries in the minds of his followers a certain divinization of the straight line.


I believe, however, that time has come for things to change. The time has come that after so many years of the Frenet discoveries to give to the helix which it deserves. It's time to deeply understand that not the straight line is the curve preferred by nature, but helix! Those who know little differential geometry know that the circular helix is the simplest curve in space, being the only curve with constant torsion and curvature.Here are some references that confirm this:


„A helix is the most simple curve in the sense that it has constant curvature and torsion.”


„The simplest possible self-assembled structure is a uniform helix, or spiral: repeated addition of identical building-blocks in a regular pattern make a uniform helix, which is the simplest space-curve.”


„A circular helix is the simplest essentially three-dimensional curve”


Also do ye searches. And think about what you lose believing that the straight line is the God of movements.Elicea este cea mai simplă curbă din spaţiu! Nu dreapta!


Discutând pe forumul Scientia despre modelul elicoidal al gazelor, azi mi-am dat seama care este problema cu înţelegerea Fizicii elicoidale. Se pare că întreaga noastră Fizică actuală este creată pe prejudecata că cea mai simplă curbă din spaţiu este dreapta. Probabil, această prejudecată ne-a fost inoculată de la Galilei încoace, ale cărui experimente rudimentare au relevat o oarecare rectiliniaritate a traiectoriilor. Însă Galilei habar nu avea de formulele lui Frenet şi de consecinţele lor, formule care au fost descoperite mult după moartea sa. Deci nu-i putem imputa marelui fizician altceva decât că a reuşit să planteze pentru secole în mintea urmaşilor săi o oarecare divinizare a dreptei.


Consider însă că a venit vremea ca lucrurile să se schimbe. A venit vremea ca după atâţia ani de la descoperirile lui Frenet să-i dăm elicei ceea ce cuvine. A venit vremea să înţelegem profund că nu dreapta este curba pe care o preferă natura, ci elicea! Cei care cunosc puţină geometrie diferenţială ştiu că elicea circulară este cea mai simplă curbă din spaţiu, fiind singura curbă cu torsiunea şi curbura constante.
Iată câteva trimiteri care confirmă aceasta:


„A helix is the most simple curve in the sense that it has constant curvature and torsion.”
Traducere: „O elice este cea mai simplă curbă, în sensul că ea are curbura şi torsiunea constante.”


„The simplest possible self-assembled structure is a uniform helix, or spiral: repeated addition of identical building-blocks in a regular pattern make a uniform helix, which is the simplest space-curve.”
Traducere: „Cea mai simplă structură naturală este elicea circulară, sau spirala: adăugarea repetată a cărămizilor identice într-un model regulat duce la o elice circulară, care este cea mai simplă curbă din spaţiu.”


„A circular helix is the simplest essentially three-dimensional curve”
Traducere: „O elice circulară este cea mai simplă curbă fundamentală din spaţiul tridimensional.”


Mai căutaţi şi voi. Şi gândiţi-vă ce pierdeţi crezând că dreapta e dumnezeul mişcărilor.

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate