Căutați ceva anume?

duminică, 18 decembrie 2011

Se pare că un magnet este un corp cu moment cinetic propriu nenul

Fizica actuală ne învaţă că un corp care nu se roteşte în jurul axei sale nu are moment cinetic propriu. Dar aşa să fie oare? Doar noi ştim că orice corp este alcătuit la rândul său din alte particule mai mici şi fiecare particulă poate avea la rândul ei un moment cinetic (propriu sau chiar orbital). Şi cum momentul cinetic propriu total al corpului mare este suma vectorială a momentelor cinetice ale particulelor mici, nimic nu ne obligă să considerăm că această sumă este întotdeauna nulă. Într-adevăr, în situaţii obişnuite, probabilitatea ca momentele cinetice ale particulelor componente să fie aliniate este foarte mică şi chiar e mai probabil ca ele să fie orientate haotic şi să dea o rezultantă nulă. Dar trebuie să avem în vedere şi posibilitatea ca aceste momente cinetice să dea cumva o rezultantă nenulă în anumite situaţii specifice. Iar o asemenea posibilitate ne obligă să înţelegem ce proprietăţi fizice ar putea manifesta un corp cu moment cinetic propriu nenul.
Chiar, ce ar putea fi un corp al cărui moment cinetic propriu ar fi nenul? În primul rând, ar trebui să asociem unui asemenea corp un vector axial, căci momentul cinetic este el însuşi un vector axial. Apoi, ar trebui să facem o analogie cu astrele, căci şi lor trebuie să le putem aplica asemenea raţionamente. Ţinând seama de aceste consideraţii, singura concluzie la care am putut eu ajunge a fost aceea că vectorul axial pe care îl putem asocia unui corp cu moment cinetic propriu nenul este vectorul pe care ni-l pune la dispoziţie câmpul magnetic asociat corpului respectiv, şi anume, momentul magnetic.
Aşadar, duceţi peste tot cu voi în minte următoarea presupunere: orice magnet este un corp cu moment cinetic propriu nenul, şi reciproc, orice corp cu moment cinetic propriu nenul este un magnet!

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate