Căutați ceva anume?

miercuri, 10 noiembrie 2010

Câmpul magnetic este un câmp de cupluri

-(1011090836) Sarcina electrică pe care o posedă un corp este o mărime ce ne arată cum poate modifica un câmp magnetic direcția impulsului acelui corp. Dacă nu există câmp magnetic, atunci nu se modifică direcția impulsului unui corp încărcat electric. Dar oare asta n-ar trebui să fie valabil și reciproc? Adică, nu cumva putem spune că dacă într-o regiune din spațiu nu se modifică direcția impulsului unui corp încărcat electric, atunci înseamnă și că în acea regiune nu există câmp magnetic?

-(1011091308) Evident că răspunsul este afirmativ. Însă problema este mai interesantă dacă analizăm ceea ce se întâmplă cu un un corp neîncărcat electric care pătrunde în câmpul magnetic. Se modifică impulsul unui asemenea corp? Da, da, știu, impulsul corpului feromagnetic, diamagnetic sau paramagnetic se modifică, dar pe noi ne interesează comportamentul general, independent de natura corpului.

-(1011102011) Am putea spune că un corp încărcat electric este un corp care are moment cinetic propriu inerent nenul. Atunci am mai putea spune că un câmp magnetic este un câmp de cupluri, care produce un cuplu egal cu un produs vectorial dintre inducția câmpului magnetic și momentul cinetic propriu inerent corpului respectiv. În acest context, probabil spinul este tocmai momentul cinetic propriu inerent.

-(1011102014) Să definim mai clar ce este momentul cinetic propriu inerent. Să ne imaginăm o minge de tenis de masă aflată în repaus pe masă. Acea minge nu are moment cinetic propriu, dar poate avea moment cinetic propriu inerent, căci atomii săi componenți pot avea momente cinetice proprii care însumate să dea un moment cinetic propriu rezultant nenul. Deci, momentul cinetic propriu inerent este suma momentelor cinetice proprii ale particulelor componente.

-(1011102018) Care o fi diferența dintre momentul cinetic propriu și momentul cinetic propriu inerent? Din punct de vedere fizic nu este nicio diferență, ci doar din punct de vedere observațional. Adică, mingea noastră de tenis nu are moment cinetic propriu, dar are moment cinetic propriu inerent.

-(1011102020) Dacă facem calculele în mod corect, ajungem să găsim că valoarea momentului cinetic propriu este tocmai egală cu valoarea momentului cinetic propriu inerent, dar dacă neglijăm momentele cinetice ale particulelor componente ale unui corp, atunci obținem o diferență între momentul cinetic propriu și momentul cinetic propriu inerent.

-(1011102025) Dacă un corp încărcat electric ar fi un corp cu moment cinetic propriu inerent nenul, atunci ar trebui să avem că un corp încărcat electric nu este definit doar de un scalar, ci și de un vector axial. Asta ne-ar obliga să admitem că un corp încărcat electric este mereu și un mic magnet și că nu se poate altfel.

-(1011102029) Ar mai trebui studiat atunci și rolul magnetonului Bohr-Procopiu în domeniul macroscopic și ar mai trebui văzut de ce se cuantifică sarcina electrică în asemenea cazuri. Numai că asemenea considerații sunt simple corolare ale unor teoreme mult mai generale pe care le-ar putea obține Fizica elicoidală în fundamentele ei.

-(1011102035) În orice caz, trebuie observat că avem posibilitatea să înțelegem forța Lorentz ca fiind rezultatul interacțiunii dintre un câmp de cupluri și momentul cinetic propriu inerent al unui corp. Iar asta cred că a mai spus-o chiar și domnul Sorin Vlaicu în cartea sa interesantă „Electronul inel”, editura Eurobit, Timișoara, 1997.


Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate