Căutați ceva anume?

sâmbătă, 11 septembrie 2010

Viteza luminii nu invariază curbele închise

-(1009111555) Spuneam anterior că o curbă închisă faţă de un reper poate apărea ca fiind deschisă faţă de alt reper. Ei bine, se cuvin aici nişte precizări. Într-adevăr, dacă un corp se deplasează pe o curbă închisă într-un reper, e posibil ca faţă de un alt reper acel corp să apară deplasându-se pe o curbă deschisă. Dar asta este valabil numai pentru corpuri care se deplasează cu viteză finită! Pentru punctele fizice nu mai este valabil acest fapt.

-(1009111558) Aşadar, dacă un punct fizic este văzut într-un reper mergând pe o curbă închisă, atunci acel punct fizic va fi văzut ca mergând pe o curbă închisă în orice reper. Şi asta pentru că un punct fizic are viteză infinită, astfel încât orice viteză ar avea un alt reper, observatorul nu are timp să vadă punctul fizic mergând pe o curbă deschisă. Altfel spus, materialitatea manifestată de punctul fizic ce se deplasează pe o curbă închisă este o proprietate obiectivă. Evident, am mai spus asta, dar nu strică să-mi consolidez cunoştinţele.

-(1009111607) Ce este important în legătură cu punctul fizic? Prin faptul că viteza punctului fizic este infinită, putem să-i atribuim acestuia proprietatea interesantă a traiectoriei sale de a rămâne închisă în orice reper. Dar oare nu am putea obţine acelaşi lucru şi prin raţionamente care ar lua în considerare viteza luminii, nu neapărat viteza infinită? Doar ştim că şi viteza luminii are ceva ciudat în ea, deci este relevant să ne întrebăm dacă nu cumva proprietăţile spaţiotemporale sunt de o asemenea manieră încât ar permite ca o curbă închisă parcursă cu viteza luminii într-un reper să rămână închisă în orice alt reper.

-(1009111622) Sau, şi mai interesant, dacă viteza luminii invariază curbele închise, atunci s-ar putea ca această proprietate să fie specifică doar vitezei luminii şi prin aceasta să rezulte că viteza infinită nu invariază curbele închise. Dar ar fi tare ciudat dacă viteza infinită nu ar putea invaria curbele închise. Nu-mi pot imagina cum ar fi posibil aceasta. Şi cum n-am decât imaginaţia la dispoziţie, va trebui să renunţ deocamdată (până la proba contrarie) la eventualitatea ca viteza luminii să invarieze curbele închise.


Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate