Căutați ceva anume?

luni, 9 august 2010

Cercetări despre centru, dreaptă şi plan de masă

-(1008091028) Orice corp are un centru de masă (care determină un punct unic asociat corpului) şi un moment cinetic propriu (care determină o axă unică ce trece prin centrul de masă). Atunci, putem conchide că oricărui corp îi putem asocia un punct (centrul de masă al sistemului) şi o dreaptă care trece prin acel punct (suportul momentului cinetic propriu).
-(1008091459) Mai rămâne să stabilim dacă nu cumva există şi un plan pe care îl putem asocia unui corp. Planul acela n-ar trebui să fie oarecare, aşa cum nici dreapta aleasă nu a fost oarecare, ci trecea prin centrul de masă. Tot astfel, planul căutat ar trebui să treacă prin dreapta (de masă) definită de suportul momentului cinetic propriu.

-(1008091503) Un argument pentru care planul (de masă) ar trebui să treacă prin dreapta de masă este dat de următoarele propoziţii. Pentru a defini dreapta de masă am menţinut un punct fixat (am menţinut fixat centrul de masă) şi am ales un alt punct în exteriorul centrului de masă. Apoi am unit cele două puncte şi am determinat astfel dreapta de masă. Atunci, pentru a stabili planul de masă va trebui să raţionăm la fel, adică va trebui să menţinem fixe două puncte de pe dreapta de masă şi să alegem un punct în exteriorul acestei drepte.

-(1008091517) Ştim că modul în care se mişcă punctul de masă ne spune ceva despre impulsul corpului, iar modul în care se mişcă dreapta de masă ne spune ceva despre momentul cinetic propriu al corpului. Ce ne va spune oare mişcarea planului de masă? Nu cumva mişcarea planului de masă ne spune ceva despre impulsul volumic propriu al corpului?

Postări populare

Arhivă blog

Etichete

Persoane interesate